Verosuunnittelua yrityksille

verosuunnittelua yrityksille

verosuunnittelua yrityksille, jotta verosuunnittelua yrityksille,

Mitä verosuunnittelu tarkoittaa?

Verosuunnittelu on toimintaa, jossa yritys tai yrittäjä pyrkii ennakoimaan erilaisten tilanteiden veroseuraamukset.

Verosuunniittelulla pyritään välttämään yriksen tai yrittäjän yllättävät veromaksut.

Pienissä yrityksissä ns. suppeaomistuspohjassa yrityksissä näkökulma on yleensä yhteinen: yrityksen tulo = omistajan tulo.

Tarjotessamme verosuunnittelua yrityksille kartoitamme asiakkaamme tilannetta, jotta voimme optimoida yrityksen ja yrittäjän verotusta mahdollisimman tehokkaasti. 

Miksi verosuunnittelu kannattaa?

Verosuunnittelun tarkoituksena on ennakoida millaisia veroseuraamuksia yrityksillä ja yrittäjillä on erillaisilla varojen nostamisvaihtoehdoilla, sekä vaikuttaa näiltä perittyjen verojen määrään ja ajoitukseen. 

Verosuunnittelun tavoitteena on auttaa yrityksiä ja yrittäjiä siirtämään yritystensä varoja mahdollisimman verotehokkaasti osakkeen omistajille ja yrittäjille.

Perinteisesti yrittäjä pyrkii minimoimaan veroseuraamukset. Ideana on, että kaikki tulos verotetaan, mutta toiveena on, että vain kertalleen ja mahdollisimman alhaisella verokannalla.

Lyhyen tähtäimen vs. pitkän tähtäimen edut

Lyhyellä tähtäimellä kysymys on tilikauden tuloksen verotuksesta, verotettavan tulon jaosta pääoma- ja ansiotuloveroihin, palkanmaksun/ osingonjaon mahdollisuudesta ja kannattavuudesta.

Pitkällä tähtäimellä kysymys on omistus- ja yritysrakenteista, järjestelyjen mahdollistamasta optimaalisesta verotuksesta yrittäjän lopettaessa liiketoimintansa yrityskaupan, sukupolvenvaihdoksen tai yrityksen purkamisen kautta.Maksa vähemmän veroja tehokkaan verosuunnittelun avulla!

Mitkä ovat verosuunnittelun hyödyt?

1.

Tehokkaalla verosuunnittelulla yrityksesi välttyy yllättävistä veroseuraamuksista.

2.

Tehostat yrityksesi kassavirtaa ennakoimalla tulevia veroseuraaamuksia.

3.

Siirrät yrityksen tulosta verotehokkaasti osakkaille ja osakkeen omistajien perheenjäsenille.

4.

Vaikuta verojen määrän ja ajoitukseen.

Miten yritysten veroja suunnitellaan?

Verosuunnittelu koskee niin pieniä kuin isojakin yrityksiä, niin toiminimiä, henkilöyhtiöitä, kuin myös osakeyhtiöitä. Eniten mahdollisuuksia on osakeyhtiöissä. 

Verosuunnittelu aloitetaan kartoittamalla yrityksen ja yrittäjän tilannetta, jolloin selvitetään miten yritystä ja yrittäjää veroitetaan.

Ennen verosuunnittelun aloittamista on tärkeää varmistaa, että yritys ja yrittäjä hyödyntää kaikkia vähennyskelpoisia kuluja, jonka jälkeen optimoidaan palkkojen ja osinkojen suhdetta.Tärkeintä verosuunnittelussa on ajoitus!

Milloin verosuunnittelua kannattaa aloittaa?

Yrityksen muodosta ja sen koosta riippuen verosuunnittelua kannattaa aloittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen yrityksen tilinpäätöstä. Tällöin tiedetään jo melko hyvin millainen on yrityksen loppuvuoden tilauskanta jolloin vero-optimoinnille jää riittävästä aikaa. Tavoitteena kokonaisverotuksen minimointi

Ulkoista yrityksesi verosuunnittelu!

Soita numeroon 

044 984 0602

Lähetä sähköposti

Verosuunnittelua yrityksille